Voľné byty na prenájom


Mestský bytový podnik, s.r.o. ponúka do nájmu:
výška zábezpeky:

1 izbový byt -1 350€
2 izbový byt - 1 700€
3 izbový byt - 2 000€