• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg2

Najnovšie oznamy

Oznamujeme odberateľom vody z verejného vodovodu  v lokalite Kopanice, že dňa 6.3.2024 bude z dôvodu prerušenia dodávky elektriny prerušená aj dodávka vody.


Mestský bytový podnik, s.r.o.  ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v extraviláne mesta  Krupina oznamuje odberateľom, ktorí majú neuhradené faktúry v súvislosti s dodávkou vody, že táto bude prerušená  až do uhradenia nedoplatku.

Znovu zapojenie bude spoplatnené v zmysle zverejneného cenníka.

Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje odberateľom tepla v bytových domoch a nebytových priestoroch v meste Krupina,  že dodávateľ tepla STEFE THS, s.r.o. zvyšuje cenu variabilnej zložky tepla od 1.6.2022 z 0,0532€/kWh bez DPH na URSO-m maximálnu schválenú cenu variabilnej zložky  ceny tepla na 0,0548 €/kWh.


Priložené súbory:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa  voči odberateľom podľa  čl. 13 a 14 nariadenia EP a rady 2016/679 o ochrane osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Príloha č. 1 Obchodných podmienok  k Obchodnej zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu.

Priložené súbory:

Ponuka voľných nebytových priestorov v Krupine:  • priestory  kaviarne FONTÁNA, Svätotrojičné nám. 4   -90m2

  • priestory budova Tržnice - Svätotrojičné námestie 20, prízemie-  55m2

  • priestory budova Tržnice, Svätotorijičné námestie 20,  2. poschodie - 55m2


                                   Pracovné hodiny
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Pondelok                                                        7.00 – 15.00
Utorok                                                            7.00 – 15.00
Streda                                                             7.00 – 16.00
Štvrtok                                                     nestránkový deň
Piatok                                                              7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka                             11.00 – 12.00

Poruchy,počas pracovnej doby : 55 19 096, 0905 249 129
Havarijná služba po pracovnej dobe a cez víkend: 0907 811 306, 0915 850 118

Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov v zmysle zákona NR SR  č. 307/2014  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je Blažene Dendišová, kontakt  :dendisovambp@krupina.sk

OZNAM- verejný vodovod Kopanice


    Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje, že pre odberateľov vody do sudov na vodnom zdroji Kopanice  bude výdajný deň každá streda od 14.00 -16.00 hod a to po telefonickom objednaní na č. 0907 811 306