O podniku


Spoločnosť Mestský bytový podnik , s.r.o. Krupina má tri hlavné činnosti:

I. Prenájom nebytových priestorov 
Spoločnosť prenajíma nebytové priestory v meste Krupina v budovách vo vlastníctve mesta Krupina pre prevádzkovanie obchodu, služieb, poradenstva a iných podnikateľských služieb. 

II. Bytové hospodárstvo
Spoločnosť spravuje 402 bytov v bytových domoch. Z toho 135 mestských nájomných, 225 bytov pre SVB a 42 na základe zmluvy o výkone správy. 

III. Vodné zdroje
MsBP s.r.o. spravuje 5 vodných zdrojov ( Kopanice, Stará Hora, Nová Hora, Ficber, Červená Hora) a dodáva vodu cca 500 odberným miestam z väčšej časti pre domácnosti.


Fotografie(1):