Zoznam zmlúv Mestský bytový podnik KrupinaDátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
29. 05. 2024 MBP č. 6/2024 Zuzana Hádryová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2024 44632720
29. 05. 2024 MBP č. 5/2024 BJK Foto s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 5/2024
20. 05. 2024 MBP č. 7/2023 Marián Plózer Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 7/2023
03. 05. 2024 MBP č. 3/2024 Mgr. Mária Šalaga Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2024 34790284
17. 04. 2024 MBP č. 4/2024 Salaš Nová Hora s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2024
17. 04. 2024 MBP č. 2/2024 MAXSIMO s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2024
18. 03. 2024 99/2017/UZ VUB, a.s. Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 99/2017/UZ 31320155
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
15. 03. 2023 Dodatok č.6 VUB, a.s. Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 99/2017/UZ 31320155
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
27. 05. 2022 MBP 2/2022 MJ FInance, spol. s r.o. Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 2/2022 54377781
27. 05. 2022 Dodatok č. 1 Sivia Hajdamárová Dodatok č.1 k Zmluve o posnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2016 45455856
27. 05. 2022 - Mesto Krupina Zmluva o reklame 00320056
27. 05. 2022 Dodatok č. 7 Ján Vician Dodatok č.7 k Zmluve o posnájme nebytového priestoru MBP č. 9/2002 30454174
27. 05. 2022 Dodatok č. 1 Monika Wahlandtová Dodatok č.1 k Zmluve o posnájme nebytového priestoru MBP č. 10/2010 33305366
27. 05. 2022 Dodatok č. 1 MELAGA, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o posnájme nebytového priestoru MBP č. 5/2014 46335188
27. 05. 2022 Dodatok č. 6 Michal Uhrin - AVUM Dodatok č. 6 k Zmluve o posnájme nebytového priestoru MBP č. 15/2002 33292400
18. 03. 2022 Dodatok č.5 VUB, a.s. Dodatok č.5 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 99/2017/UZ 31320155
04. 03. 2022 č. 541 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p Obchodná zmluva č.541 o dodávke vody z verejného vodovodu 36022047
10. 02. 2022 Dodatok č.15 Mesto Krupina Dodatok č. 15 k Mandátnej zmluve uzavretej v zmysle §566 a nasl. Obchodného zákonníka 00320056
02. 02. 2022 č. XI SBD Zvolen Dodatok č. XI k Zmluve o dielo č. 01/02 zo dňa 1.7.2002 00222054
17. 01. 2022 MBP 1/2022 Domy byty pozemky s.r.o. Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 1/2022 53144058
03. 01. 2022 č.35 Mesto Krupina Dodatok č. 35 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.11012009 00320056
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
08. 09. 2021 MBP7/2021 33D s.r.o. Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 7/2021 53949901
10. 05. 2021 MBP č. 5/2021 Dominika Mihalovicova Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 5/2021 53753127
06. 04. 2021 č. 1 MUniversal Dodatok č. 1k Zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2020 52959929
16. 03. 2021 MBP č. 2/2021 Orange Slovensko,a.s. Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 2/2021 35697270
04. 03. 2021 Dodatok č. 4 k zmluve č. 99/2017/UZ VUB, a.s. Dodatok č. 4 k zmluve o kontorokrentnom úvere č. 99/2017 /UZ 31320155
04. 03. 2021 MBP č. 3/2021 Bc. Juraj Mikuš Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 3/2021 41647327
01. 03. 2021 MBP č. 4/2021 Vratislav Rosa Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 4/2021
01. 02. 2021 10 Stavebné bytové družstvo Zvolen Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č.01/02 zo dňa 1.7.2002 00222054
15. 01. 2021 34 Mesto KRUPINA Dodatok č. 34 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 11012009 00320056
13. 01. 2021 MBP č. 1/2021 Elko Computers Prievidza, spol s r.o. Zmluva o podnájme nebytovího priestoru MBP č. 1/2021 31619479
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
15. 07. 2020 2029122834 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35763469
18. 06. 2020 MBP 2/2020 MUniversal s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2020 52959929
05. 05. 2020 - mesto Krupina Dohoda o úhrade nákladovna oprvu nehnuteľnosti 36054381
15. 04. 2020 Dodatok č.1 Lenka Benková Dodatok č. 1 k zmluve opodnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2020 52978435
12. 03. 2020 Dodatok č. 3 Všeobecná úverová banka, a.s. Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 99/2017/UZ 31320155
05. 03. 2020 PD 201903 Mgr. Ľubica Marčeková Zmluva o pskytnutí audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb. 33231940
05. 03. 2020 MBP č. 1/2020 Lenka Benková Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2020 52978435
20. 01. 2020 Dodatok č. 33 Mestso Krupina Dodatok č. 33 k zmluve nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 11012009 uzatvorenej dňa 4.2.2009 00320056
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
30. 12. 2019 - Mgr. Marta Veľká Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytového priestoru č.MBP 2/2019 zo dňa 4.6.2019 40671216
20. 12. 2019 19/33/50J/42 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 30794536
14. 11. 2019 Dodatok č.1 SMER-sociálna demokracia Dodatok č. 1 k zmluve opodnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2010 31801242
06. 11. 2019 MBP 3/2019 Lenka Dadová FOTO Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2019 46757201
28. 10. 2019 Dodatok č.1 Verejno súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské Dodatok č. 1 k zmluve opodnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2018 45021937
25. 10. 2019 č. 32 Mesto Krupina Dodatok č. 32 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 11012009 00320056
01. 10. 2019 - STEFE THS, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke tepla č. 391/2017/STEFEV THS/KA 36045403
18. 09. 2019 31 Mesto Krupina Dodatok č. 31 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 11012009 00320056
22. 08. 2019 Dodatok č. 4 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 35815256
15. 07. 2019 - Allnet s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb 36436348
25. 06. 2019 15162/2019 Mesto Krupina Nájomná zmluva č. 15162/2019 00320056
20. 06. 2019 512/2019/STEFE THS /KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
20. 06. 2019 509/2019/STEFE THS /KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
20. 06. 2019 510/2019/STEFE THS /KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
20. 06. 2019 513/2019/STEFE THS/KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
04. 06. 2019 MBP č. 2/2019 Mgr. Marta Veľká Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2019 40671216
03. 06. 2019 - SVB Rozkvet Zmluva o vykonávaní upratovacích služieb 37953320
16. 05. 2019 Dodatok č.1 EM-LIFT, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorená podľa §539-565 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení jeho noviel a dodatkov 36016802
16. 05. 2019 0032019 EM-LIFT, s.r.o. Zmluva o dielo uzatvorená podľa §539-565 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení jeho noviel a dodatkov 36016802
16. 04. 2019 - VUB, a.s. Zmluva o vklade hotovostí v bezpečnostných jednorazových obaloch 31320155
28. 03. 2019 19/33/50j/12 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dohoda č. 19/33/50J/12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zam 30794536
06. 03. 2019 č.2 VÚB, a.s. Dodatok č. 2k zmluve o kontokorentnom úvere č. 99/2017/UZ 31320155
28. 02. 2019 - Ing. Tatiana Vaverčák - ProfiSpráva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov v oblasti rozúčtovania nákladov na teplo 444455755
13. 02. 2019 č. 30 Mesto Krupina Dodatok č. 30 k zmluve o nájme nebytových priestorovč. 11012009 uzatvorenej dňa 4.2.2009 00320056
30. 01. 2019 MBP č. 1/2019 Ondrej Mikulčík Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2019 47940727
29. 01. 2019 - SBD Zvolen Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 00222054
28. 01. 2019 č.IX SBD Zvolen Dodatok zmluvy IX k Zmluve o dielo č.01/02 00222054
24. 01. 2019 - Marcela Oremová Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (BOZP) 44139594
24. 01. 2019 - Andrea Dedoková Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov pre účel účtovníctva 45521611
24. 01. 2019 - Rastislav Zaťkov MR-BEZA Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov pre služby požiarnej ochrany( PO) 47767693
24. 01. 2019 - Mgr. Ianko Troiak, advokát Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov pre služby advokáckej kancelárie 45022429
21. 01. 2019 0012019 EM-Lift, s.r.o. Zmluva o dielo 36016802
18. 01. 2019 - VUB, a.s. Zmluva o bežnom účte 31320155
18. 01. 2019 4145701173 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zmluva o úvere CarCredit 4145701173 35730978
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
28. 12. 2018 ZO/2018A20123-1 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva č. ZO/2018A20123-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OU dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 50528041
20. 12. 2018 Dodatok č.1 Keramont Trade , s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2016 36754072
17. 12. 2018 - SUHRADKY- spoločenstvo vlastníkov bytov Mandátna zmluva o zabezpečení výkonu činností 37892428
17. 12. 2018 Dodatok č.1 demplech s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2018 50780891
17. 12. 2018 - TOMA -spol. - spoločenstvo vlastníkov bytov Mandátna zmluva o zabezpečení výkonu činností 42190118
24. 09. 2018 MBP č. 5/2018 Oľga Mlynárová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 5/2018 51963680
19. 09. 2018 Dodatok č.1 Obec Rykynčice Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu 00320196
10. 09. 2018 - Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35763469
30. 08. 2018 MBP č. 4/2018 Marcela Oremová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2018 44139594
30. 08. 2018 3/2015 CLEAN KA s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov MBP č. 3/2015 47345501
19. 06. 2018 MBP č.3/2018 Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko- Dobronivské Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č.3/2018 45021937
25. 05. 2018 - ista Slovakia, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov 31437028
24. 05. 2018 - EuroFin Consulting, a.s. Zmluva o spracúvaní osobných údajov 35868571
23. 05. 2018 - Mgr. Ianko Troiak Sprostredkovateľská zmluva 45022429
23. 05. 2018 - Andrea Dedoková Sprostredkovateľská zmluva 45521611
23. 05. 2018 - Ing. Tatiana Vaverčák - ProfiSpráva Sprostredkovateľská zmluva 444455755
23. 05. 2018 - Marcela Oremová Sprostredkovateľská zmluva 44139594
23. 05. 2018 - Jozef Brodniansky BJK Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií 144445182
23. 05. 2018 - Jozef Brodniansky Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií 34789618
09. 04. 2018 MBP č. 6/2002, Dodatok č. 6 Anna Frčková, dámske krajčírstvo Dodatok č.6 k zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2002 3102796
09. 04. 2018 MBP č. 6/2002, Dodatok č. 1 Martin Lauroško Geo PlanML Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2002 47843632
15. 03. 2018 MBP č. 3/2018 demplech s.r.o. Zmluva o podnájme nehnuteľnosti MBP č. 3/2018 50780891
13. 03. 2018 č. 1 k 99/2017/UZ VÚB, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 99/2017/UZ 31320155
27. 02. 2018 MBP 2/2018 Nikoleta Siváková-Kozmetický salón Nicol Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2018 51447355
01. 02. 2018 MBP č. 1/2018 Oľga Baculíková Olitex Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2018 44368976
01. 02. 2018 č. 29 Mesto Krupina Dodatok č.29 k zmluve o nájme nebytových priestrov č. 11012009 uzavretej dňa 4.2.2009 00320056
26. 01. 2018 SH006-2015/ č.2 ista Slovakia, s.r.o. Dodatok č.2 k obchodnej zmluve č. SH006-2015 31437028
01. 01. 2018 č. 391/2017/STEFE THS/KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
01. 01. 2018 č. 390/2017/STEFE THS/KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
22. 12. 2017 MBP č. 1/2011 Vladimír Štefánik Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2011 zo dňa 7.2.2011 34789707
22. 12. 2017 MBP č. 10/2017 Martina Štefániková Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 10/2017 43771378
21. 12. 2017 MBP č. 9/2017 Ing. Vlasta Murínová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 9/2017 48284424
28. 11. 2017 D1.4-2017/0034 Slovanet, a.s. Zmluva o umiestnení zariadení 35954612
28. 11. 2017 č.17/33/50J/46 ˇÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dohoda č. 17/33/50L/46 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách za 30794536
12. 10. 2017 MBP č. 8/2017 Michaela Barteková Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 8/2017 50206907
10. 10. 2017 MBP č. 7/2017 Miroslav Daraboš Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 7/2017
25. 09. 2017 9870086567 Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s. Poistná suma 00151700
25. 09. 2017 6/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2017 00159352
22. 09. 2017 - Ivana Vargovská Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2017 zo dňa 20.2.2017 50548107
22. 09. 2017 č.1 Ing. Katarína Repková Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme mebytového priestoru MBP č. 3/2017 zo dňa 20.2.2017 40542513
21. 09. 2017 1 GEO Hanišberh s.r.o. Dohoda o postúpení práv a povinností 36869937
28. 08. 2017 č. 03 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluvám o dodávke plynu 35815256
28. 08. 2017 č. 6 Ateliér s.r.o. Dodatok č.6 k zmluve o prenájme nebytového priestoru MBP č. 38/2002 zo dňa 1.7.2002 36003671
25. 08. 2017 MBP č. 5/2017 Peter Lendvorský AUTOOPRAVY Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č.5/2017 40540316
24. 08. 2017 č. 28 Mesto Krupina Dodatok č.28 k Zmluve o nájme nenehnuteľností a nebytových priestrov č. 11012009 zo dňa 4.2.2009 v znení dodatkov č. 1 až 27 00320056
23. 08. 2017 UGO trade s.r.o. Rámcová kúpna zmluva 48111244
03. 08. 2017 01029725 Rodinný pivovar Bernard a.s. Rámcová kúpna zmluva 26031809
24. 07. 2017 - Kofola a.s. Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru 36319198
15. 05. 2017 č.2 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru č. MBP č. 18/2009 zo dňa 1.11.2009 3798873
28. 04. 2017 511090815 č. 1 Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s. Poistná zmluva č. 511090815, zmena č.1 00151700
23. 03. 2017 160/2017/D Všeobecná úverová banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 160/2017/D 31320155
23. 03. 2017 99/2017/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvereč. 99/2017/UZ 31320155
13. 03. 2017 Ing. Katarína Repková Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme NP MBP č. 1/2017 40542513
03. 03. 2017 MBP 4/2017 Ivana Vargovská Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2017 50548107
03. 03. 2017 MBP 3/2017 Ing. Katarína Repková Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2017 40542513
22. 02. 2017 7/2017 AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o dielo 36350401
08. 02. 2017 MBP 2/2017 r65 studio s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2017 46 615 77 6
31. 01. 2017 MBPč. 1/2017 Ing. Katarína Repková Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2017 40542513
31. 01. 2017 Ing. Katarína Repková Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme NP MBP č. 9/2014 40542513
04. 01. 2017 A7208638 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35697270
01. 01. 2017 367/2017/STEFE THS/KA STEFE THS, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 36045403
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2016 27 Mesto Krupina Dodatok č. 27 00320056
16. 12. 2016 MBP č. 4/2016 Silvia Hajdamárová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2016 45455856
15. 12. 2016 č.1 CLEAN KA s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru 47345501
06. 12. 2016 A10481833 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35697270
06. 10. 2016 č. VII Stavebné bytové družstvo Zvolen Dodatok VIII. z Zmluve o dielo č. 01/02 zo dňa 1.7.2002 00222054
06. 10. 2016 č.26 mesto Krupina Dodatok č. 26 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 11012009 zo dňa 4.2.20092. 00320056
31. 08. 2016 č. 7 SBD Zvolen Dodatok č. VII. k Zmluve o dielo č. 01/02 zo dňa 01.07.2002 00222054
16. 08. 2016 - Ján Korčok Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov MBP č. 1/2014 zo dňa 17.1.2014 40542556
11. 08. 2016 č.2 SPP, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluvám o dodávke plynu 35815256
06. 07. 2016 č.1 ista Slocvakia s.r.o. Dodatok č.1 k obchodnej zmluve č. SH006-2015 31437028
04. 07. 2016 1-40144954978 Slovak telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35763469
27. 05. 2016 BB1327 NN Tatry -Sympatia, d.d., a.s. Zamestnávateľská zmluva 35976853
25. 05. 2016 A9886510 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35697270
17. 05. 2016 3/2016 JUDr. Číž, poslanec NR SR Zmluva o podnájme nebytového priestoru 3/2016
16. 05. 2016 Dodatok č. 1 CPPP Zvolen Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP 18/2009 zo dňa 1.11.2009 37948873
12. 05. 2016 - Štefan Czető Kúpna zmluva 580309/6387
09. 05. 2016 č.2 SPP, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu 35815256
01. 05. 2016 16/33/054/65 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen DOHODA o poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu " Cesta z kruhu nezamestnanosti"Nový zmlu 30794536
22. 04. 2016 511090815 Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s. Nívrh poistnej zmluvy č. 511090815 00151700
02. 03. 2016 25 Mesto Krupina Dodatok č.25 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 11012009 00320056
03. 02. 2016 21/2005 Slovanet a.s. Dohoda o ukončení zmluvy o nájme priestoru na montáž zariadení TKR č 21/2005 35954612
03. 02. 2016 2/2016 Veronika Cibuľová Zmluva o podnájme nebytového priestoru 2/2016 50169661
03. 02. 2016 21/2004 Slovanet a.s. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme priečstoru na montáž zariadení TKR, ev. č. 21/2005 35954612
21. 01. 2016 92572464 StVPS, a.s., mesto Krupina Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 615018376 zo dňa 10.12.2015 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp 36644030, 00320056
01. 01. 2016 - Marián Rosevák Zmluva o poskytovaní technickej pomoci 14444721
01. 01. 2016 1/2016 KERAMON Trade, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 1/2016 36754072
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2015 3/2014 Anec tel Fiľakovo s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 3/2014
30. 12. 2015 24 Mesto Krupina Dodatok č.24 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 11012009
14. 12. 2015 č.1 SPP, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 35815256
01. 12. 2015 - SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 35815256
04. 11. 2015 12 Mesto Krupina Dodatk č. 12 k mandátnej zmluve v zmysle §566 a násl. OZ
25. 10. 2015 14 Mesto Krupina Dodatok č. 14 k mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. OZ
01. 10. 2015 23 Mesto Krupina Dodatok č. 23 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
07. 08. 2015 22 Mesto Krupina Dodatok č. 22 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
10. 07. 2015 13 Mesto Krupina Dodatok č.13 k Mandátnej zmluve v zmylse § 566 a násl. OZ
23. 04. 2015 MBP č. 7/2015 Magdaléna Zapletalová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 7/2015
07. 04. 2015 MBP č. 6/2015 Zen Networks, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2015
01. 04. 2015 MBP č. 5/2015 COR centrum n.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 5/2015
12. 03. 2015 21 Mesto Krupina Dodatok č.21 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
05. 03. 2015 20 Mesto Krupina Dodatok č. 20 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
27. 02. 2015 2015SH006 ista Slovakia,s.r.o. Obchodná zmluva
20. 02. 2015 - SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 35815256
04. 02. 2015 19 Mesto Krupina Dodatok č. 19 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
29. 01. 2015 MBP č. 4/2015 GSM Servis s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 4/2015
20. 01. 2015 MBP č. 3/2015 CLEAN KA s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2015
05. 01. 2015 MBP č. 9/2014 Ing. Katarína Repková Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 9/2014
05. 01. 2015 MBP č. 1/2015 Zdenko Mlynár s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2015
01. 01. 2015 MBP č. 2/2015 Marcela Krnáčová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2015
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2014 Mandátna zmluva Rastislav Zaťkov Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a násl. OZ 47767693
28. 11. 2014 Dodatok č. 1 Ing. Katarína Repková, Mgr. Milena Martušová Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru MBP č. 7/2014
26. 11. 2014 1/2014 Mestské lesy, s.r.o. Kúpna zmluva č.1/2014 31616798
30. 10. 2014 18 Mesto Krupina Dodatok č. 18 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
22. 09. 2014 MBP č. 7/2014 Mgr. Milena Martušová Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 7/2014
18. 07. 2014 MBP č. 6/2014 Martin Lauroško Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2014
30. 06. 2014 MBP č. 6/2014 Anna Spodniaková s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 6/2014
30. 06. 2014 MBP č. 5/2014 MELAGA s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 5/2014
12. 05. 2014 - Mestský podnik služien s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní účtovných služieb zo dňa 1.4.2013 36027278
02. 05. 2014 17 Mesto Krupina Dodatok č. 17 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
01. 05. 2014 - Andrea Dedoková Zmluva o poskytovaní účtovných služieb 45521611
19. 03. 2014 3/2014 Anec Tel Fiľakovo s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 3/2014
01. 02. 2014 MBP č. 2/2014 STEFE THS s.r.o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2014
31. 01. 2014 16 Mesto Krupina Dodatok č. 16 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
28. 01. 2014 15 Mesto Krupina Dodatok č. 15 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
22. 01. 2014 05/§51/2014NP/ZV Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v rvidencii uchádzačov o zamestnanie 37949560
17. 01. 2014 MBP č. 1/2014 Ján Korčok Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 1/2014
02. 01. 2014 11 Mesto Krupina Dodatok č.11 k mandátnej zmluve v zmysle §566 a násl. OZ
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
18. 12. 2013 14 Mesto Krupina Dodatok č. 14 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
09. 12. 2013 8/2013 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 8/2013
12. 11. 2013 13 Mesto Krupina Dodatok č. 13 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
07. 07. 2013 MBP č. 01/2013 COR centrum n.o. Zmluva o podnájme nehnuteľnosti MBP č. 01/2013
22. 05. 2013 12 Mesto Krupina Dodatok č. 12 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
01. 04. 2013 - Mestský podnik služien s.r.o. Zmluva o poskytovaní účtovných služieb 36027278
11. 02. 2013 MBP č. 3/2013 Asco Trading s. r. o. Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 3/2013
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
28. 12. 2012 MBP č.2/2013 Stredná odborná škola Zmluva o podnájme nebytového priestoru MBP č. 2/2013
05. 03. 2012 11 Mesto Krupina Dodatok č. 11 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
27. 10. 2011 10 Mesto Krupina Dodatok č. 10 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
01. 09. 2011 9 Mesto Krupina Dodatok č. 9 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
30. 06. 2011 8 Mesto Krupina Dodatok č.8 k zmluve č. 11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľaq §663 a násl. OZ
30. 06. 2011 č.1 SPP, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu 35815256
12. 04. 2011 č.1 SPP, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 35815256
23. 03. 2011 10 Mesto Krupina Dodatok č. 10 k mandátnej zmluve v zmysle §566 a násl. OZ
23. 03. 2011 6 Mesto Krupina Dodatok č.6 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov utavretej dňa 4.2.2009
18. 03. 2011 7 Mesto Krupina Dodatok č.7 k zmluve č. 11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľaq §663 a násl. OZ
11. 02. 2011 5 Mesto Krupina Dodatok č. 5 k zmluve č.11012009 zo dňa 4.2.2009 uzavretej podľa §663 a násl. OZ
03. 01. 2011 - Mgr. Ianko Troiak, advokát Mandátna zmluva uzatvorená podľa §566 a nasl.Obchodného zákonníka 45022429